Offerte aanvragen

Premies en subsidies

Premie - Premies - renovatiepremie - isolatiepremie - Fluvius - MaisonFinie

Niet enkel de netbeheerder maar ook de federale overheid biedt verschillende premies en subsidies aan. Er bestaan 3 verschillende premies naast de gemeentelijke premies die vindt u via de premie robot.

Bent u van plan te isoleren?

JA:

  • — Isolatiepremie Fluvius
  • — BENO-Pass Fluvius (totaal renovatie)

NEEN:

  • — Overkoepelende renovatiepremie FOD (o.a. Gevelbekleding)

1. Isolatiepremie – Netbeheerder premie – Fluvius

De premie voor de muurisolatie / gevelisolatie wordt voorzien door Fluvius. Deze omvat de premies voor spouwmuurisolatie, isolatie voor binnenmuren en de buitenmuurisolatie.

Het hoofdkantoor van MaisonFinie is gelegen in het Gentse. Vandaar is onze focus gevelbekleding regio Oost en West- Vlaanderen. Dit gaat van crepi – gevelbepleistering, schilderen, kaleien, steenstrips en meldorfer steenstrips, al dan niet geïsoleerd. Zoals hierboven reeds beschreven vinden we transparantie naar de klant toe ontzettend belangrijk. Hieronder kunt u onze volledige werkwijze bekijken.

Bedrag

• 30 euro/m² voor buitenmuurisolatie aan de buitenzijde (gevelisolatie)
• 15 euro/m² voor buitenmuurisolatie aan de binnenzijde (gevelisolatie)
• 5 euro/m² voor spouwmuurisolatie

Het totale bedrag van de premie hangt af van de totaal geïsoleerde oppervlakte. Dit wil zeggen dat de hoeveelheid aangekochte goederen geen invloed hebben op het totale bedrag van de premie.
Na oplevering ontvangt u als klant de eindfactuur samen met het attest van de erkende aannemer, MaisonFinie. Daarna kan de premie worden aangevraagd.

Procedure

Wanneer de werken zijn uitgevoerd, gefactureerd en betaald kunt u overgaan tot de aanvraag van de premie. Indien één van bovenstaande nog niet is voldaan kan de premie aanvraag niet worden gestart.

Nadat de eindfactuur voldaan is ontvangt u van ons het ingevuld attest “plaatsing door de aannemer 2021”. Daarna kan u dit attest samen met een kopie van alle facturen bezorgen aan de netbeheerder. Dit kan tegenwoordig online of via de post.

Voorwaarden Fluvius

• Deze premie is er alleen voor woningen, appartementen of appartementsgebouwen in het Vlaamse gewest die vóór 1-1-2006 werden aangesloten op het elektriciteitsnet.
• De isolatie van nieuw aangebouwde deelconstructies komt ook in aanmerking voor de premie. Bij volledige herbouw of nieuwbouw geldt de premie niet.
• Het aanvraagformulier moet bij Fluvius (de elektriciteitsnetbeheerder) aankomen
o met eindfactuur in 2020 uiterlijk 12 maanden na de eindfactuurdatum.
o met eindfactuur in 2021-2022 uiterlijk 24 maanden na de eindfactuurdatum.
• De werken moeten uitgevoerd en gefactureerd worden door een aannemer. De aannemer moet een attest invullen met technische gegevens over de geplaatste isolatie.
• Raadpleeg alle voorwaarden en technische eisen (Rd-waarde, lambdawaarde, …) waaraan het materiaal moet voldoen op het Informatieblad 2020 of 2021 van Fluvius.

• Vanaf 2021 (eindfactuur)
o wordt de basispremie verdubbeld t.o.v. 2020
o is er een verhoogde premie voor huishoudelijke eindafnemers die op het elektriciteitsdistributienet zijn aangesloten met toepassing van uitsluitend nachttarief
o is er een verhoogde basispremie in geval van asbestverwijdering + isolatie.
Om in aanmerking te komen voor deze extra premie, zal het asbest moeten verwijderd en afgevoerd worden volgens strikte regels bepaald door OVAM en de Codex welzijn op het werk. (bron: Fluvius)

2. Overkoepelende renovatie premie – FOD – Wonen Vlaanderen

De federale overheid geeft ook nog een premie voor de overkoepelende renovatiewerken. Deze premie staat los van de premie van de netbeheerder. Er zijn verschillende voorwaarden die moeten voldoen zoals; woning moet minstens 30 jaar oud zijn, elk onderdeel moet min 2500 euro excl.btw bedragen, etc. Lees meer in de renovatiebrochure of vraag info bij MaisonFinie.

Soorten werken

Categorie 1 : Ruwbouw – structurele werken van de woning

(Gevelbekleding zonder isolatie)

Categorie 2: Dakwerken

Categorie 3: Buitenschrijnwerk

Categorie: Technische installaties

Procedure

Wanneer de werken zijn uitgevoerd, gefactureerd en betaald kunt u overgaan tot de aanvraag van de premie. Indien één van bovenstaande nog niet is voldaan kan de premie aanvraag niet worden gestart.

3. BENO-Pass – Totaal renovatie premie – Netbeheerder premie – Fluvius

Bent u van plan om een totaal renovatie te doen?
Na 3 of meer energiebesparende maatregelen, gedurende een periode van 5 jaar, kunt u aanspraak doen op de totaalrenovatie premie.

Wat zijn energiebesparende maatregelen?

Het isoleren van de woning is één van de belangrijkste zaken. Zo ontvangt u de premie als u volgende investeringen doet. Buitenmuurisolatie, vloer- of kelderisolatie, spouwmuurisolatie en dak- of zolderisolatie. Let er wel op dat de geïsoleerde dakoppervlakte minimum 30 m² moet zijn. Natuurlijk ook nieuwe beglazing, zonneboiler, warmtepomp en een ventilatiesysteem behoren daarbij. Het zijn de maatregelen die u neemt om de volledige buitenschil aan te pakken.

Voorwaarden

De eindfactuur van de eerste factuur mag niet ouder zijn van 1-1-2017. En de investeringen van de energiebesparende maatregelen moeten binnen een termijn van 5 jaar vallen.

Volgende komen in aanmerking:
• Dak – of zoldervloerisolatie
• Buitenmuurisolatie
• spouwmuurisolatie
• Vloer – of kelderisolatie.
• Nieuwe beglazing
• Zonneboiler
• Warmtepomp en/of ventilatiesysteem

Bedrag

De premie voor woningen(uitgezonderd appartementen) bedraagt vanaf 3 investeringen 1250 euro tot 7 investeringen 4750 euro. Weet dat vanaf 5 investeringen een EPC-attest nodig is om een premie te ontvangen. Voor appartementen bedraagt de premie vanaf 3 investeringen 625 euro tot 7 investeringen 2375 euro.

Procedure

De totaalrenovatie premie kan aangevraagd worden via de webiste van de netbeheerder Fluvius of per post. MaisonFinie helpt u niet enkel bij de isolatiewerken maar adviseert welke soort isolatie en bekijkt reeds op uw premie bedrag.

4. Verlaagd btw-tarief

Wanneer u een aanvraag doet bij MaisonFinie, en uw woning is ouder dan 10 jaar, dan zullen we u een verlaagd btw attest voorleggen. Voor woningen ouder dan 10 jaar is het wettelijk bepaald dat er 6% btw wordt gerekend in plaats van 21% btw. Ook deze regelgeving zorgt voor een enorm verschil op het einde van de rit.

5. Bereken je premies

MaisonFinie helpt u niet enkel bij uw renovatieproject. Ook bij het bepalen van de premies. Er zijn nog andere websites die u zeker eens kan bekijken als het gaat om premies. Zoals de website van de FOD voor het algemeen overzicht van de premies. Ook is premiezoeker een handige website om de premies in uw gemeente of stad terug te vinden. Indien u vragen heeft aarzel dan niet om ons te contacteren.

Vink aan wat van toepassing is
Straat en huisnummer
Postcode en stad
Click or drag a file to this area to upload.