Onze aanpak

We vinden het belangrijk om u als bouwheer genoeg te informeren en bij te staan tijdens de werken. Zo begint onze aanpak bij een plaatsbezoek waar we alles samen bekijken en bespreken. Daarna maken we binnen de 2 weken een gedetailleerde offerte op maat. Deze wordt persoonlijk toegelicht om er zeker van te zijn dat alles voor u duidelijk is.

1. Plaatsbezoek

Opmeting plaatsbezoek - MaisonFinie - Gevelbekleding - Oost-vlaanderen

Het begint allemaal met het eerste contact via telefoon, e-mail, website of sociale media. Daarna plannen we graag een bezoek ter plaatse.

Tijdens dit bezoek hebben de adviseurs van MaisonFinie metingen gedaan. Daarnaast bestuderen ze de technische aspecten van de buitenmuur. Daarna worden de wensen en mogelijkheden samen met de adviseur uitgebreid besproken.

2. Bespreking

Bespreking van de gevelwerken - Onze aanpak - MaisonFinie

Maximaal 2 weken na het plaatsbezoek zal de adviseur van MaisonFinie de vrijblijvende offerte klaar hebben. Gevelbekleding is een vrij complexe materie.

Daarom willen we u als klant hierover zo goed mogelijk informeren. Onze adviseur zal dit via video call, telefoon of ter plaatse persoonlijk toelichten. Daarna neemt u rustig de tijd om de offerte volledig te bekijken. Indien er daarna nog eventuele bedenkingen zijn wordt er een eventuele 2e of 3e bespreking vastgelegd. We vinden communicatie uiterst belangrijk.

3. Samenwerking

Samenwerking - Offerte - Gevelbekleding - MaisonFinie - Oost-Vlaanderen

We vinden het uiterst belangrijk om volledig transparant te zijn naar onze klant toe. De adviseur van MaisonFinie past de offerte aan tot het volledig voldoet aan uw wensen. We maken het volledig dossier in orde wanneer er vertrouwen en een akkoord is.

Ook worden de aansluitende werken besproken en eventuele contactgegevens doorgegeven zodat we alles perfect op elkaar kunnen afstemmen.

4. Aanvang werken

Aanvang van werken - MaisonFinie - Gevelwerken

Na betaling van de voorschotfactuur wordt het project ingepland. In welke maand wordt uw project ingepland? Dit kunt u terugvinden in uw mailbox met uw voorschot factuur. Mocht u deze niet terugvinden, aarzel niet om MaisonFinie te contacteren.

Van zodra deze maand dichterbij komt zal de coördinator u op de hoogte brengen van een concrete startdatum. Weet dat werkzaamheden aan de buitenmuur onderhevig zijn aan weersomstandigheden. MaisonFinie dankt u dan ook bij voorbaat om hier enig begrip voor te tonen.

Vink aan wat van toepassing is
Straat en huisnummer
Postcode en stad