Offerte aanvragen
Verbouw premie 2022 - Renovatie - MaisonFinie - Pleister

Verbouwpremie 2022

Mijn VerbouwPremie, de eengemaakte premie voor renovatie en energiebesparende investeringen, zal pas in de loop van de 2de helft van 2022 aangevraagd kunnen worden. Tot dan moeten de huidige renovatiepremie en de energiepremies van Fluvius apart aangevraagd worden.

De voorwaarden, bedragen, … van de nieuwe premie zijn nog niet definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Wijzigingen zijn dus nog mogelijk.

Eigenaar-bewoner

U zult Mijn VerbouwPremie kunnen aanvragen voor de woning die of het appartement dat u op de aanvraagdatum zelf als hoofdverblijfplaats bewoont en waarvan u eigenaar bent.

Hiermee wordt bedoeld: volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht, recht van opstal, recht van bewoning of mede-eigendom.

Van wat hangt de premie af?

Uw gezinsinkomen (volgens het laatst beschikbare aanslagbiljet) en gezinssamenstelling (op het moment van de aanvraag) bepalen dat. Er zal gewerkt worden met 3 inkomensgroepen.

Verhuurders

Als u de woning of het appartement verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor, komt u steeds in aanmerking voor de hoogste premiebedragen voor alle categorieën van werken, ongeacht uw inkomen.

Als u het gebouw verhuurt op de private huurmarkt, komt u enkel in aanmerking voor de premiebedragen voor energie-efficiëntie investeringen zoals dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie, hoogrendementsglas, warmtepomp, zonneboiler en warmtepompboiler.

Van wat hangt de premie af?
In dit geval hangt de premiehoogte niet af van uw gezinsinkomen of gezinssamenstelling.

Andere investeerders

U zult Mijn VerbouwPremie ook kunnen aanvragen voor een woning of appartement of zelfs een niet-residentieel gebouw dat u niet zelf bewoont maar waarin u investeert, ook al bent u geen eigenaar van dit gebouw.

Ook rechtspersonen, inclusief vereniging van mede eigenaars, kunnen een premie aanvragen voor ieder type van gebouw voor energie-efficiëntie investeringen zoals dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie, hoogrendementsglas, warmtepomp, zonneboiler en warmtepompboiler.

In dit geval hangt de premiehoogte niet af van uw gezinsinkomen of gezinssamenstelling.