Offerte aanvragen
6 % Attest renoveren - MaisonFinie

Afschaffing 6 % renovatie attest: wat moet je onthouden als klant?

Vroeger was het zo dat men bij verbouwingswerken / renovatie werken een 6% attest moest invullen als particulier. De verantwoordelijkheid lag toen bij de aannemer. In de praktijk vergeet je als aannemer vaak het attest aan jouw klant te vragen, ontvang je geen attest van je opdrachtgever of geraak je het attest kwijt. Daarom komt de afschaffing van deze attesteringsplicht als administratieve vereenvoudiging voor velen als geroepen.

Ter vervanging van dit attest wordt er een standaardverklaring geplaatst op de factuur. Zo verschuift de verantwoordelijkheid van de aannemer naar de klant.

Standaardverklaring op factuur

De attestverplichting wordt vervangen door een standaardverklaring op de factuur zelf. Deze luidt als volgt: “Btw-tarief: Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat (1) de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat ten minste tien jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken, (2) de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt en (3) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker. Wanneer minstens één van die voorwaarden niet is voldaan, zal het normale btw-tarief van 21% van toepassing zijn en is de afnemer ten aanzien van die voorwaarden aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten.”

Deze standaardverklaring mag je vanaf 1 januari 2022 toepassen bij de opmaak van jouw facturen. Jouw klant heeft vervolgens een termijn van één maand om de toepassing van het verlaagd btw-tarief te betwisten. Deze nieuwe regeling legt de verantwoordelijkheid voor de correct toepassing van het verlaagd tarief dus volledig bij de afnemer.