Offerte aanvragen
wateroverlast belgië zorgt voor enorme schade - Bescherm je woning!

Wateroverlast, lees hoe je de woning beschermt!

Opwarming van de aarde betekent ook meer wateroverlast. Sommigen denken dat de opwarming van de aarde een ver-van-hun-bedshow is. Maar jammergenoeg hebben velen het de laatste weken van dichtbij ondervonden.

Zoals Jean Berlamont, professor emeritus in de hydraulica aan de KU Leuven beweert zullen deze korte, lokale maar zeer hevige regenbuien steeds meer voorkomen de komende jaren.

“We kunnen ons dan ook maar beter wapenen tegen die hevige neerslag door onze huizen te beschermen.”

Opwarming van de aarde & wateroverlast?

Het uitzetten van water als gevolg van de hogere temperatuur. Hoe warmer water wordt, hoe meer volume het inneemt. Elke graad die het water opwarmt, levert ongeveer een meter zeespiegelstijging op.

Tegelijkertijd smelten door de opwarming van de aarde de ijskappen en gletsjers. Door deze ontwikkelingen stijgt de zeespiegel, wat weer leidt tot overstromingen en erosie in kustgebieden en laagland.

Zware regenval en andere extreme weersomstandigheden komen steeds vaker voor. Dit kan niet enkel leiden tot overstromingen, maar ook een slechtere waterkwaliteit, en in sommige regio’s een toenemend watergebrek zijn problemen die daaruit voortvloeien.

Wat kunnen we doen tegen opwarming van de aarde? 

De klimaatcrisis blijft de grootste uitdaging van onze tijd. In het klimaatdoelstellingsplan 2030 heeft de Commissie voorgesteld de EU-uitstoot van broeikasgassen sterker te verlagen dan gepland. De doelstelling is dan ook om de uitstoot van broeikasgassen uiterlijk in 2030 terug te brengen tot minstens 55% onder het niveau van 1990.

In het Kyoto-protocol (2013-2020) was dit streefdoel maar tot 40%. Om dit doel in 2030 te bereiken zal iedereen zijn steentje moeten bijdragen.

Een goede thermische isolatie is ook een noodzakelijke voorwaarde voor het milieu: hoe minder warmte je nodig hebt om te verwarmen, hoe minder kooldioxide het huis produceert. Weet wel dat wanneer er geïsoleerd wordt, er ook moet geventileerd worden. Vraag raad bij MaisonFinie indien nodig.

Met een goede en efficiënte gevelisolatie kunt u veel energie besparen. Dit kan zowel de uitstoot van kooldioxide als de luchtverontreiniging verminderen. Zo draagt ​​u bij aan het verbeteren van het milieu en verlaagt u eveneens uw elektriciteitsrekening. Kortom, het is een win-win situatie.

Je woning beschermen tegen wateroverlast?

“Sluit keldergaten en zorg voor trapje naar je woning”

Ondergelopen kelders, natte woonkamers, kolkende autostrades: op sommige plaatsen richtten onweers- en regenbuien het voorbije weekend ware ravages aan. Het slechte nieuws is dat zulke felle buien nog vaak zullen voorkomen. Het goede nieuws is dat we er iets aan kunnen doen. “Sluit keldergaten en zorg voor trapje naar je woning” zegt professor Jean Berlamont.

Door de kelderverdieping ter hoogte van het maaiveld te laten starten voorkom je al vele problemen. Zo kan je door middel van een trapje het gelijkvloers hoger plaatsen.

Keldergaten kunnen gesloten worden en de plintzone kan eventueel nog hoger opgetrokken worden.

De verluchting van de kelderverdieping of sousterrein kan worden opgenomen in het centrale ventilatiesysteem.

Ben je van plan om je gevel aan te pakken? MaisonFinie helpt u graag verder.

Risico voor mens en dier?

Door de extreme weersomstandigheden overlijden meer mensen. Er is reeds een verandering te zien in de verspreiding van door water overgedragen ziekten en ziekteverwekkers.

Daarnaast leiden schade aan gebouwen en infrastructuur en een slechtere volksgezondheid tot hoge kosten voor de samenleving en de economie.

wateroverlast  - hoe bescherm je de woning ertegen? - MaisonFinie

Het klimaat verandert zo snel dat ook voor vele planten- en diersoorten in hun voortbestaan worden bedreigd. Veel land-, zoetwater- en mariene soorten hebben al een nieuwe habitat opgezocht. Sommige planten- en diersoorten worden nog sterker met uitsterven bedreigd als de gemiddelde temperaturen op aarde blijven stijgen.